PRIVACYBELEID

This privacy policy is created by Systematix Solutions in order to safeguard the privacy of users of our website and services. By using this site, you are consenting to the collection, use, disclosure, and transfer of your information as described in this privacy statement.

INTRODUCTIE

In onze missie om de diensten voor iedereen bij Systematix Solutions te verbeteren, verzamelen en gebruiken we informatie over jou, voor:

  • aanbieders van diensten die Systematix Solutions gebruiken om hun bedrijf te ondersteunen;
  • gebruikers die die diensten gebruiken bij een door Systematix Solutions aangesloten bedrijf;
  • bezoekers van de websites van Systematix Solutions of iedereen die contact opneemt met het support team van Systematix Solutions;

Dit privacybeleid zal u helpen beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Als we de uitoefening van privacy wijzigen, kunnen we dit privacybeleid bijwerken. Als er belangrijke wijzigingen zijn, laten we je dit weten (bijvoorbeeld via de beheerder van een Systematix Solutions dienst of per e-mail).

ONZE WAARDEN

Vertrouwen is de basis van het Systematix Solutions platform en omvat het vertrouwen dat we het juiste doen met jouw informatie. Drie belangrijke waarden leiden ons bij het ontwikkelen van onze producten en diensten. Deze waarden zouden je moeten helpen bij het begrijpen hoe wij denken over jouw informatie en privacy.

JOUW GEGEVENS ZIJN VAN JOU

We analyseren zorgvuldig welke soorten informatie we nodig hebben om onze diensten te verlenen, en we proberen de informatie die we verzamelen te beperken tot wat we echt nodig hebben. Waar mogelijk verwijderen of anonimiseren we deze informatie wanneer we deze niet langer nodig hebben. Bij al ons werk is ons uitgangspunt dat jouw informatie van jou is en streven we ernaar de informatie alleen in je voordeel te gebruiken.

WE BESCHERMEN JE GEGEVENS TEGEN ANDEREN

Als een derde partij om je persoonlijke gegevens vraagt, zullen we weigeren deze te delen, tenzij je ons toestemming geeft of we het wettelijk verplicht zijn. Wanneer we wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke gegevens te delen, zullen we je dit van tevoren laten weten, tenzij dit wettelijk verboden is.

WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN

Over het algemeen verwerken we je informatie wanneer we dit nodig hebben om te voldoen aan contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld om je abonnementsbetalingen te verwerken
om het Systematix Solutions platform te gebruiken), of wanneer wij of iemand met wie we samenwerken je persoonlijke informatie moeten gebruiken om een reden die verband houdt met het bedrijf (bijvoorbeeld om je een dienst te verlenen). De Europese wetgeving noemt deze redenen ‘legitieme belangen’. Deze “legitieme belangen” zijn onder anderen:

  • risico’s en fraude voorkomen
  • vragen beantwoorden of andere soorten ondersteuning bieden
  • het leveren en verbeteren van onze producten en diensten bij het verstrekken van rapportages en analyses
  • het testen van functies of aanvullende diensten om te assisteren bij marketing, reclame of andere communicatie

We verwerken alleen persoonlijke informatie voor deze ‘legitieme belangen’ na de mogelijke risico’s voor je privacy in overweging te hebben genomen – bijvoorbeeld door duidelijke transparantie te bieden in de uitoefening van onze privacy-inspanningen, je controle te bieden over je persoonlijke informatie waar nodig, de informatie die we bewaren te beperken, te communiceren wat we doen met je informatie en naar wie we jouw informatie sturen, hoe lang we je informatie bewaren of welke technische maatregelen we gebruiken om je informatie te beschermen.

DE RECHTEN OVER JOUW GEGEVENS

Wij zijn van mening dat je toegang moet hebben tot je persoonlijke gegevens en deze moet kunnen beheren. Afhankelijk van hoe je de diensten van Systematix Solutions gebruikt, heb je mogelijk het recht om toegang te vragen tot, te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of gegevens over te zetten naar een andere leverancier van diensten.

Als je iets koopt of gebruik maakt van een door Systematix Solutions aangedreven dienst en je het recht op informatie over je aankoop wilt uitoefenen, moet je rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van deze dienst waarmee je contact hebt gehad. Wij zijn alleen een verwerker namens hen en kunnen niet beslissen hoe we hun informatie moeten verwerken. We zullen de aanbieders van diensten natuurlijk helpen om aan deze verzoeken te kunnen voldoen door hen de mogelijkheden te geven om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Houd er rekening mee dat als je ons een verzoek stuurt met betrekking tot je persoonlijke gegevens, we ervoor moeten zorgen dat jij het bent voordat we inhoudelijk kunnen reageren. Om hieraan te voldoen, kunnen we je vragen om documentatie te laten zien waarmee we jouw identiteit kunnen verifiëren, waarna we na verificatie deze zullen verwijderen.

Als je een gemachtigde wilt gebruiken om je rechten voor jou uit te oefenen, stuur ons dan een e-mail vanaf het e-mailadres dat we voor jou hebben geregistreerd. Als je ons een e-mail stuurt vanaf een ander e-mailadres, kunnen we niet bepalen of het verzoek van jou afkomstig is en kunnen we niet aan je verzoek voldoen. Vermeld in je e-mail de naam en het e-mailadres van de door jouw geautoriseerde vertegenwoordiger.

Als je niet tevreden bent met onze reactie op een verzoek, dan kun je contact met ons opnemen om het probleem te bespreken. Je hebt ook het recht om op elk moment contact op te nemen met een lokale autoriteit voor privacy of gegevensbescherming.

HOE WE JE INFORMATIE BESCHERMEN

Ons team werkt onvermoeibaar om jouw informatie te beschermen en de veiligheid en integriteit van ons platform te waarborgen. We weten echter allemaal dat geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag 100% veilig kan zijn. Dit betekent dat we de absolute veiligheid van je persoonlijke gegevens niet kunnen garanderen.

HOE WE COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIËN GEBRUIKEN

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën op onze website en bij het aanbieden van onze diensten. Voor meer informatie over hoe we deze technologieën gebruiken zie ons Cookiebeleid.

HOE U ONS KUNT BEREIKEN

Als je vragen wilt stellen over of een verzoek wilt indienen met betrekking tot hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail op support(at)systematix.solutions of op onderstaand adres.

Systematix Solutions BV
Middelerf 14
3851 SP Ermelo
https://systematix.solutions/

COPYRIGHT © 2004 - 2024 SYSTEMATIX SOLUTIONS | POWERED BY SYSTEMATIX SOLUTIONS
Systematix Logo